Pooh's Magazine editie 2/95
1 Augustus 1995

Hoe oud zijn de kinderen van de heer Peters?

Eerst maken we een overzicht van alle mogelijke leeftijden die vermenigvuldigd 72 opleveren. In de volgende tabel zijn de onderdelen meteen ook maar opgeteld:

72 + 1 + 1 = 74 | 12 + 3 + 2 = 17
36 + 2 + 1 = 39 | 9 + 4 + 2 = 15
24 + 3 + 1 = 28 | 9 + 8 + 1 = 18
18 + 4 + 1 = 23 | 8 + 3 + 3 = 14
18 + 2 + 2 = 22 | 6 + 6 + 2 = 14
12 + 6 + 1 = 19 | 6 + 4 + 3 = 13
De tweede aanwijzing wordt gegeven, het nummer is ons niet bekend, maar de heer Jansen wel. Hij merkt op dat hij niet genoeg gegevens heeft waaruit we kunnen concluderen dat er dus meer dan een mogelijkheid is waarvan de som overeen komt met het nummer van de zitplaats van de heer Jansen.

Bereken we de som van elk van de mogelijkheden dan zijn er maar twee met het zelfde antwoord:

8 3 3 en 6 6 2.
De derde aanwijzing is dat de jongste dol is op aarbeienijs. Er is dus een (1) jongste waarmee 8 3 3 afvalt.

De heer Peters is dus de trotse vader van een tweeling van 6 en een smulpaap van 2 jaar oud.


Return to index