Pooh's Magazine editie 1/95
1 Juli 1995

Opmaakspecificaties voor auteurs.

U heeft besloten een stukje te schrijven voor ons tijdschrift! Een goed initiatief. Helaas stelt elektronisch publiceren een aantal eisen aan de opmaak van de tekst. Of beter, aan de niet-opmaak. Zeker wanneer wij een zo breed mogelijk publiek willen ondersteunen moet de opmaak zo eenvoudig mogelijk blijven.

Afgezien van de opmaak van de tekst zijn er ook nog een paar gegevens nodig om het geheel verwerkbaar te houden en fouten te voorkomen.

Materiaal dat niet aan de volgende specificaties voldoet zal over het algemeen worden teruggestuurd met een verzoek aanpassingen te verrichten.


De specificaties:

* Begin elk document met de volgende regels:

AUTEUR: <uw naam>
DATUM: <Datum van inzending>
EMAIL: <een fidonet of internetadres, telefoonnummer BBS>
OPMERKINGEN: <Eventuele opmerkingen>

De eerste drie regels zijn verplicht. Op de laatste regel kunt u b.v. aangeven tot wanneer het artikel geldig is, of dat het anoniem gepost zou moeten worden. Uw naam MOET echter bij de redactie bekend zijn Anonieme inzendingen kunnen geweigerd worden!

Het email adres moet een adres binnen fidonet of internet zijn. Andere netwerken zijn lang niet altijd te bereiken en er zijn er eenvoudigweg te veel. Artikelen over "othernets" zijn uiteraard welkom en kunnen het othernet adres bevatten.

Heeft u geen eigen adres dan kunt u altijd uw favoriete sysop vragen of u email op het BBS kunt gebruiken. In dat geval wordt het adres van het BBS ook uw adres. In het ergste geval mag ook het telefoon- nummer van een BBS gegeven worden waarop u te bereiken bent. Dit uiteraard met toestemming van de SysOp.

* Teksten moeten in IBM-ASCII opgemaakt zijn. De complete IBM karakterset mag gebruikt worden incl. diacritische karakters. Teksten opgemaakt in een tekstverwerkerformaat worden niet geaccepteerd. Vrijwel elke tekstverwerker heeft de mogelijkheid om ASCII tekst te produceren.

* Spring links 3 posities in en laat de tekst tot maximaal positie 77 doorlopen. Lijn de tekst niet rechts uit.

* Verder mag de tekst opgemaakt worden d.m.v. spaties. Zolang het uiteindelijke resultaat maar geen tekstverwerkerspecifieke codes bevat.

* Controleer de spelling. Geaccepteerde artikelen worden ongewijzigd opgenomen.


Return to index