Pooh's Magazine editie 2/95
1 Augustus 1995

POLITIEK

Hoe kan ik mijn aandacht bepalen,
terwijl daar dat meisje staat,
bij wat er in Rome of Rusland
of Spanje, aan politiek omgaat?
Toch is hier een bereisde man
die weet waarover hij het heeft
en daar is een politicus
die nadenkt en veel leest,
en 't kan wel waar zijn wat ze zeggen
over oorlog en oorlogsgevaar,
maar o, wat was ik liever jong
en vrijde ik met haar!

POLITICS
How can I, that girl standing there,
My attention fix
On Roman or on Russian
Or on Spanish politics?
Yet here's a travelled man that knows
What he talks about,
And there's a poltician
That has read and thought,
And maybe what they say it's true
Of war and war's alarms,
But O that I were young again
And held her in my arms!
W.B.Yeats (1865-1939)

Return to index