Pooh's Magazine editie 5/95
1 November 1995

Luister....

Hoor je het?
Eerst heel stil, als het
geruis van de zee over het
zachtgeslepen zand,
dan steeds harder, als een kakofonie
van een moderne symfonie,
chaotisch en zonder verband.

Luister...

Herken je het?
Gebabbel, als in Babel,
van vijf miljard tongen
op deze aarde,
die nooit met elkaar praten,
maar wel tegelijk.

Luister..

Kun je horen wat ze
zeggen? Welke verhalen
ze vertellen? Over liefde,
vreugde en verdriet, over
levens gesleten in eenzaamheid,
soms fluisterend, soms
bezongen in een treurig lied.

Luistert.........
........en leert.

Walther Ligtvoet, -26/10/95-


Return to index