Pooh's Magazine editie 6/95
1 December 1995 (Dubbelnummer)

Dank u voor het invullen van de enquête.

Door middel van deze vragen hopen we een beetje meer inzicht te krijgen in onze lezers, en om de respons te stimuleren worden er twee boekebonnen van tien gulden verloot onder de inzenders.

Hieronder volgen de enquête vragen. Alleen volledig ingevulde formulieren dingen mee naar de prijs. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Medewerkers van Pooh's Magazine zijn uitgesloten van deelname.

De sluitingsdatum voor de loting is 25 januari 1995, 3 uur 's nachts (mijn laatste email poll). Prijswinnaars krijgen hun prijs toegestuurd en worden bekend gemaakt in Pooh's Magazine no. 7.

Het enquête formulier vindt u onder de naam ENQUETE.ASC in de directory met Pooh's Magazine bestanden.

Vult u de antwoorden tussen de blokhaken in. Tussen haakjes staan de eventuele mogelijkheden.

Stuurt u de formulieren aan:

Fidonet: 2:282/10.5
Internet: Gerhard@frappe.iaf.nl
Met als onderwerp "Pooh's Enquête"

Of aan

Gerhard Hoogterp
Kremersmaten 108
7511 LC Enschede
Met linksboven op de enveloppe "Pooh's Enquête".

Klikt u hier om het Enquêteformulier via ftp te downloaden.

Alleen het gedeelte onder de lijn hoeft te worden ingezonden.


 Het invullen van de volgende gegevens is optioneel. Echter, zonder deze
 gegevens doet u niet mee in de loting van de boekebonnen.

 Naam    [.............................................................]
 Adres    [.............................................................]
 Postcode  [.... ..]
 Woonplaats [.............................................................]


 Eerst wat algemene vragen:

 * Er zijn nu 6 nummers van Pooh's Magazine verschenen.
  Vanaf welk nummer leest u Pooh's Magazine? (1-6)           [.]

 * Welke versie van Pooh's Magazine leest u? (DOS, HTML, WP51)    [....]

 * Hoe komt u aan de nieuwe editie van Pooh's Magazine?
   (BBS, Internet, kennissen, anders)            [............]

 Voor de volgende vragen wordt u gevraagd een beoordeling te geven.
 De nummers hebben daarbij de volgende betekenis:

   1 - Zeer slecht       4 - Goed
   2 - Slecht         5 - Zeer goed
   3 - Matig

 * Het DOS leesprogramma en/of de opmaak en leesbaarheid van
  de WP51- of HTML-versie                     1 2 3 4 5

 * De algemene indruk van Pooh's Magazine             1 2 3 4 5

 * De kwaliteit van de editorial                  1 2 3 4 5

 * De kwaliteit van de recensies                  1 2 3 4 5

 * Het niveau van de artikelen                   1 2 3 4 5

 * De verscheidenheid van de artikelen               1 2 3 4 5


 Heeft u een eigen BBS of internet site, wilt u dan ook de volgende vragen
 beantwoorden:

 * Heeft u Pooh's Magazine online?                  Ja/Nee

 * Heeft u Pooh's Magazine ter download/ftp?             Ja/Nee

 * Wordt Pooh's Magazine veel gedownload?             1 2 3 4 5

 * Gebruikt u de ReadPooh door?                    Ja/Nee


 Als laatste zijn hier nog wat open vragen:

 * Wat zou u graag nog in Pooh's Magazine zien?
 * Denkt u dat dit soort electronisch tijdschrift, en Pooh's Magazine in het
  bijzonder, bestaansrecht heeft? * Pooh's Magazine is in principe een electronisch tijdschrift. Hoe gewenst
  vindt u het dat er ook een WP51-versie van te verkrijgen is?

 * Wat vindt u van de naam "Pooh's Magazine"?


 Zend u het formulier in per post, dan kunt u opmerkingen kwijt op de
 achterkant van dit formulier. Bij email kunt u uw opmerkingen hieronder
 kwijt.


[ Reageer nu ] [ Terug naar index ]