Pooh's Magazine editie 6/95
1 December 1995 (Dubbelnummer)

Voetnoten.

Het boek van de Engelse natuurkundige P. Wedgewood over kernfysica werd door de Franse fysicus Ries in het Frans vertaald. In de Franse uitgave sprak Wedgewood in een voetnoot zijn dank uit: 'Ik ben professor Ries zeer erkentelijk voor de vertaling van dit boek.' Ook deze noot was door Ries in het Frans vertaald. Daarom sprak Wedgewood, die geen woord Frans kende, in een tweede noot zijn dank uit voor de vertaling van de eerste: 'Ik ben professor Ries zeer dankbaar voor de vertaling van de bovenstaande noot.' Omdat deze tweede noot natuurlijk ook door Ries was vertaald, zag Wedgewood zich genoodzaakt een derde noot te plaatsen met dezelfde inhoud: 'Ik ben professor Ries zeer dankbaar voor de vertaling van de bovenstaande noot.' Vanzelfsprekend was ook deze noot in het Frans gesteld. Zo had deze voetnotenreeks oneindig lang kunnen doorgaan als Wedgewood het niet bij drie noten gelaten had. Hij was van mening dat hij met deze derde noot de oneindige reeks een halt had toegeroepen.

Hoe kon Wedgewood zijn bewering aannemelijk maken, al had hij er dan een foefje voor nodig?


[ Reageer nu ] [ Terug naar index ]