Disjunctie WI 0 1

Het opheffen van magie of magische effecten

Onttoveren 10/ Vaardigheid X 10 CH10 WI10/ Heft een andere soort magie (Vaardigheid X) met een moeilijkheid van 25 op en weert betoverde wezens van een ER tot 25 af. Deze kunnen (indien ze de test missen) de gebruiker niet blokkeren of schade toebrengen. De plaats van die magie moet binnen het zicht van de gebruiker liggen. Als de opgeheven magie een permanent karakter heeft wordt deze voor 1 dag opgeheven. Onttoveren is bruikbaar tegen runes,drankjes en een magische aanval!
Als het de gebruiker niet lukt de magische aanval op te heffen, mag hij of zij altijd nog normaal verdedigen.

+1/-/- per extra punt op te heffen moeilijkheid dag (bij permanent)
+5/+3/- (alleen tegen betoverde wezens) het wezen valt in stof uiteen of wordt teruggezonden naar zijn plaats van herkomst als het een weerstandstest mist.
+20/+3/- opheffen is permanent (alleen bij permanent effect)


Zegel 10/ Vaardigheid X 8 CH10 WI10/
Geeft een personage binnen 6m een +1 op drempel en een +5 op ER bij weerstandstesten tegen n bepaalde magische vaardigheid voor een dag.
+3 per extra +1 weerstandstest.
+7 per extra punt drempel.

Dit is een Magische vaardigheid.
Dit betekent dat de gebruiker minimaal ook over de vaardigheid Toveren tot een voldoende rang dient te beschikken
en de achtergrondsoptie Magisch Talent dient te hebben.
>

Voorbeeld van disjunctie.
Afkortingen en symbolen
  Uitleg van de omschrijving