Illusie ER? WI 0 1

Met magie dingen laten zien die er niet zijn.

Waanbeeld 25/ CH15 WI 15/ 1U
De gebruiker probeert het doelwit juist iets te laten zien wat er niet is. De illusie kan geen licht geven, zij bestaat alleen in de geest van de waarnemers. Zij kan worden gebruikt om iemand onzichtbaar te maken. Deze onzichtbaarheid verdwijnt als de gebruiker een actie uitvoert waarmee zijn omgeving fysiek verandert. Indien een illusie wordt aangevallen en schade krijgt verdwijnt zij. De basisvorm heeft een inhoud van 2 bij 2 bij 2 meter of kleiner en geeft een beeld dat stil staat. Het beeld moet iets zijn wat de gebruiker ooit eens eerder gezien heeft. Het waanbeeld duurt normaal 1 uur.
+1 per verdubbeling van de inhoud van de illusie.
+5 lichtbeeld beweegt, maar kan niet van plaats veranderen
+5 lichtbeeld kan van plaats veranderen, 2m per ronde.
+5/+2/- inclusief reuk
+15/+3/- inclusief tast. Hierdoor is een aanval mogelijk met een aanvalsrang als had de gebruiker een rang Vechten gelijk aan zijn rang illusie. Deze aanval heeft een snelheid van 3 en verder geen correcties, maar van een wapentype naar keuze zolang het maar bij de aard van de betovering past. Kritieke effecten bestaan slechts in het hoofd van de getroffene. Als hij “sterft” of bewusteloos raakt valt hij voor 1 kwartier in een coma. Als de gehele betovering ongedaan wordt gemaakt verdwijnen de effecten van de kritieke verwondingen terstond. Zonder tast verdwijnt de illusie als hij een ander voorwerp aanraakt.


Hul 15/ CH15 WI 15/ 1U
Als Waanbeeld, maar veranderd het uiterlijk van 1 persoon of gebruiksvoorwerp met de mogelijkheden van de vaardigheid Opmaken of Ambacht en een moeilijkheid gelijk aan 10.
-10/-2/- alleen basiskleur voorwerp of persoon verandert, of voorwerp ziet er mooi opgepoetst of juist dof en vaal uit.
+ 1/-/extra uur duur/extra rang opmaken/rang Ambacht/persoon.


Dit is een Magische vaardigheid.
Dit betekent dat de gebruiker minimaal ook over de vaardigheid Toveren tot een voldoende rang dient te beschikken
en de achtergrondsoptie Magisch Talent dient te hebben.


Voorbeeld van illusie.
Afkortingen en symbolen
  Uitleg van de omschrijving