Witte magie ER? WI 0 1

Gunst 20/ CH15 ME10
Gebruiker krijgt gunst in de vorm van een gebruiksvoorwerp of hoeveelheid voedsel dat voor een bepaald eenmalig doel gebruikt moet worden. De gunst verschijnt op een onopvallende, mysterieuze wijze en heeft een waarde van maximaal $1. De gunst blijft bestaan tot het doel is bereikt, het doel onbereikbaar is geworden of de gebruiker stopt met acties om het doel te bereiken. Dit alles ter beoordeling van de spelleider.
+3/ME+1/- per verdubbeling van de waarde
+10/-/- Gunst bestaat uit voorwerp niet bekend bij vrager
.

Herstel 20/ CH15 ME 15
De gebruiker raakt een beschadigd persoon of voorwerp aan, waarna dit om wonderbaarlijke wijze herstelt. Het herstel is onmiddellijk. De toepassing probeert altijd de natuurlijke toestand van een personage te herstellen, standaard het herstellen van een voorwerp waarvoor een vaardigheidstest tegen 10 voor nodig is. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op deze manier jonger of ouder te worden. Voorbeelden van nuttige vaardigheden waarmee dit te gebruiken is zijn ambachten en de vaardigheid genezen.
+1-/- per dag dat de begunstigde dood is. Het is mogelijk op deze wijze een dode weer levend te maken, mits alle dodelijke wonden worden genezen.
+1-/- per extra punt vaardigheidsrang nodig om iets te herstellen.


Zegening (35-ME)/ CH13 ME10
Gebruiker geeft de begunstigde een betovering welke het effect heeft van een normale achtergrondoptie met een effect. Meerdere zegeningen van hetzelfde type werken niet cumulatief of met gelijksoortige normale opties. De toepassing mag niet langer dan een dag duren, of tot de taak die daarmee moet worden uitgevoerd is voltooid of onmogelijk geworden. Zegeningen werken niet op magische vaardigheden en geven nooit extra magische vaardigheden, hoewel effecten wel kunnen worden nagedaan.
-5/-3/- Graad 0 optie.
+5/+1/- per extra (of min) van de optie.
+5/-/- zegening is gebonden aan een voorwerp of ruimte, permanent en van toepassing op een personage welke het voorwerp draagt of de ruimte betreedt. Deze ruimte geldt als “gewijd”.
+10/+3/- optie is een speciale optie.
+20/+6/- optie is magische optie.
+5/-/- zegening is iedere keer van toepassing als zich een bepaalde voorwaarde voordoet, bijvoorbeeld het vechten tegen een bepaalde soort tegenstanderZegeningen zijn heel erg veelzijdig en sterk, maar vereisen van de gebruiker fantasie en kennis van de tabel met achtergrondopties.
Personages met een hoge ME (goedaardig) kunnen gemakkelijker zegeningen gebruiken.
Voorbeelden van veel gebruikte zegeningen zijn: Naam Moeilijkheid (Omschrijving effect) bij een ME van 10:

Zegening van Geluk 20 (Personage mag 1x een dobbelsteenworp over doen de komende periode)
Kleine zegening van talent 20 (Personage mag 1 talent met 2 punten verhogen, 1 punt indien het daarmee 16 of hoger wordt)
Mindere zegening van talent 25 (Idem, dubbel)
Standaard zegening van talent 30 (Idem, driedubbel)
Hogere zegening van talent 35 (Idem, viervoudig)
Wateradem 35 (Kan ademhalen onder water (Biotoop 1)
Ijzeren conditie 35 (Stayer)
Weerstand tegen vuur 40 (Immuniteit tegen vuur)
Spoedige genezing 45 (Regenererend I)

Maar natuurlijk zijn nog vele andere zegeningen mogelijk.


Zuivering 10/ CH13 ME 13
Verandert verdacht of bedorven eten en drinken in vers en zuivere varianten. Kwantiteit is 1 dagrantsoen eten welke al 1 dag “heen”is of 2 liter smerig water. Verhelpt ieder “verval”(zwarte Magie).
-10/-3/- verbeterd kwaliteit van saaie maaltijd tot feestmaal.
+1/-/- per extra dagrantsoen pof extra dag verrotting
+5/+1/-t –1 malus van gebruiksvoorwerp welke ontstaan is door roets, schimmel etc (per-I).


Dit is een Magische vaardigheid.
Dit betekent dat de gebruiker minimaal ook over de vaardigheid Toveren tot een voldoende rang dient te beschikken
en de achtergrondsoptie Magisch Talent dient te hebben.


Voorbeeld van Witte Magie
Afkortingen en symbolen
  Uitleg van de omschrijving