Zwarte magie ER? WI 0 1

Verval 5/WI10
Laat een voorwerp binnen 6 meter verroesten of verslijten zodat het een permanente –1 op de te gebruiken vaardigheid geeft.
-10/-/- bederft 1 dagrantsoen aan eten en drinken.
+5/+1/- per extra –1 effect


Levenmeester 20 WI13 De gebruiker verbreekt met deze spreuk de band die hij als levend wezen met de natuur heeft. Hij wordt effectief hierdoor een hogere vampier met alle voor- en nadelen van dien. De spreuk kan ook gebruikt worden op een ander, deze moet in de macht van de gebruiker zijn en heeft recht op een d20 ER test tegen de moeilijkheid van de spreuk.
+4-/- voor ieder punt mentaliteit boven de nul van gebruiker.
+10-/- gebruiker slaat zijn geest op in een voorwerp en kan vanuit dat voorwerp magie gebruiken. Het voorwerp moet gemaakt zijn door een ambachtsman welke hiervoor een test tegen een moeilijkheid van 50 haalt en minstens $10.000 kosten. Dit werkt niet op een ander.


Onlicht 10/ WI10 / 1U
Gebruiker verlaagt de verlichting binnen 6 meter 1 “stap”daglicht wordt schemerig, schemerig hallfduister etc (zie gevechtsregels).
Door personen gedragen magische lichtbronnen hebben recht op een weerstandstest.
+2/-/- per extra 2 m
+1/-/x2 extra tijdsduur
+5/+2/ per extra graad verlichting. (van daglicht naar absoluut duster is 4 stappen)


Parasitisme 15 WI13
De gebruiker zuigt hiermee levensenergie uit een doelwit dat binnen zijn zicht op een afstand tot 6m afstand staat. Het doelwit heeft recht op een d20 ER test tegen de moeilijkheid van de spreuk. Voor ieder punt waarmee deze test gemist wordt verliest het slachtoffer 1 punt GE en WI en krijgt de gebruiker 1 punt CO en CN tot aan zijn normale maximum
+1-/- per extra 2m afstand
+2-/- voor ieder punt mentaliteit boven de nul van gebruiker
+3-/- per extra doelwit
+5-/- verlies is permanent tenzij magisch genezen.


Vernietiging 15 WI12
Geeft de gebruiker het magische wapens Kou en Verwurging

Vervloeking 10 WI15
De gebruiker legt een doelwit in het zicht binnen 6m een nadeel op. In het standaard geval komt dit nadeel overeen met een van de volgende dingen:
- een kritisch effect naar keuze.
- een nadelige achtergrondoptie met een min correctie
De vervloeking duurt tot het slachtoffer natuurlijk van de effecten geneest, de magie opgeheven wordt of tot 24 uur voorbij zijn. Het slachtoffer heeft recht op een d20 ER testtegen de moeilijkheid van de zwarte magie.
+1-/- per extra 2m afstan of punt mentaliteit van gebruiker.
+3/-/- voor ieder punt extra kritisch effect of extra
min achtergrondscorrectie of extra doelwit (per factor).
+10/-/- doelwit kan niet natuurlijk genezen, maar alleen door magie.Vervloekingen zijn de tegenpolen van zegeningen: erg veelzijdig en sterk, maar vereisen van de gebruiker fantasie en kennis van de tabel met achtergrondopties. Verzin er een leuke naam met prozaische omschrijving bij.
Voorbeelden van veel gebruikte vervloekingen zijn:
Naam Moeilijkheid (Omschrijving effect) bij een ME van 10:

Klamme voeten LE wordt 4 of 1 punt lager (als dit lager is dan 4) 20
Serieuze Stupefactie: IN wordt 2 of 2 punt lager (als dit lager is dan 2) 30
Totale Terreur : CH wordt 0 40
Mysterieuze Slaperigheid: doelwit krijgt halve AP bij temperaturen onder de 16 graden en valt in slaap als het vriest 25
Gewone Kwebbelkweller: doelwit kan geen woorden meer spreken 25
Butengewone Kwebbelkweller: doelwit kan helemaal geen geluid meer maken (morsecode met voos op de grond stampen mag nog steeds) 35
Verdorven brein: Doelwit wordt een Sadist(met kracht obsessie) 50.
Wilsslaaf: Doelwit gehoorzaamt in ALLES 55

Mensen met creativiteit: doe je best!

Dit is een Magische vaardigheid. Dit betekent dat de gebruiker minimaal ook over de vaardigheid Toveren tot een voldoende rang dient te beschikken
en de achtergrondsoptie Magisch Talent dient te hebben.


Voorbeeld van Zwarte magie.
Afkortingen en symbolen
  Uitleg van de omschrijving