Vechten BE d20 ?

Pogingen iemand anders uit te schakelen door zijn talenten met geweld te verlagen, of zich daartegen te verdedigen. Ongewapende gevechtstechnieken vereisen een Handicap: Kennis van de gebruikte techniek met een variabele waarde. (zie overzicht uitrusting)

Aanval Verdediging/ KR? ZI5 LE5 BE5/ ?s
Een aanval op een tegenstander. Handicaps en kosten zijn afhankelijk van het gebruikte wapen. Bij succes wordt met 3d6 gekeken wr de ander geraakt wordt. Eventueel harnas bepaalt de drempel van de test en het talent dat verloren gaat. Bij een resultaat >0 moet er een test van de vaardigheid Overleven gemaakt worden. Verdediging kan vier verschillende dingen zijn: blokkeren, ontwijken, parreren en de vaardigheid Acrobatiek. KR? Is 2x het gewicht van het wapen bij een 2-handig en 3x het gewicht van het wapen bij een 1-handig wapen.
-15 verdediger gebruikt ontwijk
-5/-/- aanval van buiten zichtsbereik, recht in de rug, ligt op de grond of bevindt zich duidelijk lager dan de aanvaller, voorafgaande hardloop-beweging van minimaal 10 m en gebruik Meleewapen (per factor)
-1/-/+1s+1CN extra zorgvuldige aanval.
+/-?/-/- Correctie van het gebruikte wapen (s) en/of schilden..
-/-/+2s mag ipv 3d6 1d6, 1d6+5 of 1d6 + 10 gooien voor getroffen wondplaats, negeert harnas ( mist tegenstander geen CO n geen AP meer heeft), (per factor)
- eigen (rang kennis:vechten+IN) + (rang kennis vechten+IN) tegen-stander /-/+4s+4CN schijnbeweging
+5/-/x0,75s Snelle aanval. (max 1x)
+5/-/- verdediger trekt onmiddellijk na de aanval 2 m weg in een richting weg van de aanvaller


Blokkeren 0/ KR? ZI5 LE5/ 1s
Vereist het gebruik van een schild. Aanvaller moet binnen gezichtsbereik staan. KR is gelijk aan het gewicht van het schild.
-/-/+1s verhoogt de drempel tegen deze ene aanval aanval met 1
-/-/+2s deze verdediging geldt tegen alle verdere aanvallen van deze aanvaller vanaf deze positie deze ronde
Gaat niet samen met terugtrekken of verhogen van drempel
(NB: dus niet vanaf een ander veld, door een andere tegenstander of in een volgende ronde maar tegenover iemand met een mitrailleur is dit zeer efficient.)


Ontwijken 0/ LE 10 ZI5/ 1s of 1 GE
Mogelijk tegen iedere soort aanval.
Correcties: zie blokkeren.

Pareren 0/ KR? ZI5 LE5/ 1s
Vereist een Meleewapen. Aanvaller moet binnen gezichtsbereik staan. Niet mogelijk tegen afstandsaanvallen. KR? : Zie aanval.
Met parreren met een bepaald wapen kan men maar een specifiek wapen van de tegenstander tegenhouden. Tegen een ander wapen (of een klap met het schild) van dezelfde tegenstander zal men moeten ontwijken, tenzij men zelf ook twee wapens hanteert.
Correcties: zie blokkeren.

Voorbeeld van Gevecht: aanval
Voorbeeld van het verloop van een gevecht.
Afkortingen en symbolen
  Uitleg van de omschrijving